0091 Inflammatory markers and exposure to air pollutants among workers in a Swedish pulp and paper mill.

Håkan Westberg, Karine Elihn, Eva Andersson, Bodil Persson, Ing-Liss Bryngelsson, Bengt Sjögren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Study the relationship between inhalation of airborne particles in a pulp and paper mill and markers of inflammation and coagulation in blood.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)A9
TidskriftOccupational and Environmental Medicine
Volym71 Suppl 1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”0091 Inflammatory markers and exposure to air pollutants among workers in a Swedish pulp and paper mill.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här