0204 Mesoamerican nephropathy in Costa Rica: Geographical distribution and time trends of chronic kidney disease mortality between 1970 and 2012.

Catharina Wesseling, Berna van Wendel de Joode, Jennifer Crowe, Ralf Rittner, Kristina Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To characterise geographical distribution and time trends of chronic kidney disease (CKD) mortality in the context of the epidemic of Mesoamerican nephropathy (MeN), likely related to occupational heat stress and other, unknown, factors.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)A27
TidskriftOccupational and Environmental Medicine
Volym71 Suppl 1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”0204 Mesoamerican nephropathy in Costa Rica: Geographical distribution and time trends of chronic kidney disease mortality between 1970 and 2012.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här