0284 Occupational exposure and stroke - A critical review of shift work, and work-related psychosocial risk factors.

Kristina Jakobsson, Per Gustavsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Stroke is the third most common cause of death in developed countries, exceeded only by coronary heart disease and cancer, but there is still little knowledge on occupational risk factors. A systematic critical review was performed to assess the strength of evidence for causal associations between work-related psychosocial risk factors, shift work and stroke.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)A100-A101
TidskriftOccupational and Environmental Medicine
Volym71 Suppl 1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”0284 Occupational exposure and stroke - A critical review of shift work, and work-related psychosocial risk factors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här