16S rRNA is a valuable tool in finding bacterial aetiology of community-acquired pleural empyema-a population-based observational study in South Sweden

Oskar Ljungquist, Jonas Bläckberg, Jakob Hjertman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”16S rRNA is a valuable tool in finding bacterial aetiology of community-acquired pleural empyema-a population-based observational study in South Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap