[18F]PSMA-1007 renal uptake parameters: Reproducibility and relationship to estimated glomerular filtration rate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”[18F]PSMA-1007 renal uptake parameters: Reproducibility and relationship to estimated glomerular filtration rate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry