2-Butyne on Si(001) at room temperature: An XPS and NEXAFS study

F. Bournel, J. -J. Gallet, F. Rochet, Franz Hennies, M. Silly, F. Sirotti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”2-Butyne on Si(001) at room temperature: An XPS and NEXAFS study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi