2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: long-term follow-up of a multicentre, randomised trial

Deborah Utjés, J. Malmstedt, Jüri Teras, Krzysztof Drzewiecki, Hans Petter Gullestad, Christian Ingvar, H. Eriksson, P. Gillgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: long-term follow-up of a multicentre, randomised trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap