Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”2015/16 seasonal vaccine effectiveness against hospitalisation with influenza a(H1N1)pdm09 and B among elderly people in Europe: Results from the I-MOVE+ project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry