30-Day Postoperative Outcome in Patients Undergoing Extensive Gynaecological Surgery

Jacob Thomasson, Ulf Schött, Peter Bansch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)113-123
TidskriftEC Gynaecology
Volym4
Nummer3
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Citera det här