36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)88-105
TidskriftJuridisk tidskrift vid Stockholms Universitet
Volym1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här