3D microelectrode cluster and stimulation paradigm yield powerful analgesia without noticeable adverse effects

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”3D microelectrode cluster and stimulation paradigm yield powerful analgesia without noticeable adverse effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience