3D Strain Field Evolution and Failure Mechanisms in Anisotropic Paperboard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”3D Strain Field Evolution and Failure Mechanisms in Anisotropic Paperboard”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap