3D-tomographic reconstruction of gliding arc plasma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”3D-tomographic reconstruction of gliding arc plasma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi