4-D Objects and Disposition Ascriptions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
234 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”4-D Objects and Disposition Ascriptions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora