4-tert-Butyl Pyridine Bond Site and Band Bending on TiO2(110)

Shun Yu, Sareh Ahmadi, Chenghua Sun, Pål Palmgren, Franz Hennies, Marcelo Zuleta, Mats Gothelid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”4-tert-Butyl Pyridine Bond Site and Band Bending on TiO2(110)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi