5 frågor till Adriana - Maria Hiller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Sammanfattning

Adriana-Maria Hiller, ST-läkare vid lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1631
Antal sidor1
TidskriftLakartidningen
Volym114
Utgåva40
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här