500-million-year-old feces reveal ancient food webs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)20-20
TidskriftLundadagarna i historisk geologi och paleontologi, X, Abstracts
StatusPublished - 2007
EvenemangLundadagarna i Historisk Geologi och Paleontologi X, 2007 - Lund, Lund, Sverige
Varaktighet: 2007 mars 122007 mars 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här