6-minute walk test before and after a weight reduction program in obese subjects.

M J Ekman, Maria Klintenberg, U Björck, Fredrik Norström, Martin Ridderstråle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”6-minute walk test before and after a weight reduction program in obese subjects.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap