80-kVp CT angiography for endovascular aneurysm repair follow-up with halved contrast medium dose and preserved diagnostic quality.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Follow-up of endovascular aneurysm repair (EVAR) with life-long computed tomography angiography (CTA) surveillance exposes patients with impaired renal function to repeated risks of contrast medium-induced nephropathy (CIN).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)279-286
TidskriftActa radiologica (Stockholm, Sweden : 1987)
Volym57
Utgåva3
Tidigt onlinedatum2015 mars 30
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”80-kVp CT angiography for endovascular aneurysm repair follow-up with halved contrast medium dose and preserved diagnostic quality.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här