Aβ accumulation causes MVB enlargement and is modelled by dominant negative VPS4A

Katarina Willén, James R Edgar, Takafumi Hasegawa, Nobuyuki Tanaka, Clare E Futter, Gunnar K Gouras

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat