Aβ/Amyloid Precursor Protein-Induced Hyperexcitability and Dysregulation of Homeostatic Synaptic Plasticity in Neuron Models of Alzheimer’s Disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aβ/Amyloid Precursor Protein-Induced Hyperexcitability and Dysregulation of Homeostatic Synaptic Plasticity in Neuron Models of Alzheimer’s Disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap