A bark beetle attack caused elevated nitrate concentrations and acidification of soil water in a Norway spruce stand

Per Erik Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Gunilla Pihl Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A bark beetle attack caused elevated nitrate concentrations and acidification of soil water in a Norway spruce stand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap