A Biomechanical Assessment of Repair Versus Nonrepair of Sheep Flexor Tendons Lacerated to 75 Percent

Roger Haddad, Peter Scherman, Tim Peltz, Sean Nicklin, William R. Walsh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Biomechanical Assessment of Repair Versus Nonrepair of Sheep Flexor Tendons Lacerated to 75 Percent”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap