A brief conceptual tutorial of multilevel analysis in social epidemiology: using measures of clustering in multilevel logistic regression to investigate contextual phenomena.

Juan Merlo, Basile Chaix, Henrik Ohlsson, Anders Beckman, Kristina Johnell, Per Hjerpe, Lennart Råstam, K Larsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

971 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)290-297
TidskriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volym60
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här