A Brief History of the Discovery of Amelogenin Nanoribbons In Vitro and In Vivo

Y. Bai, J. Bonde, K.M.M. Carneiro, Y. Zhang, W. Li, S. Habelitz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Brief History of the Discovery of Amelogenin Nanoribbons In Vitro and In Vivo”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap