A Candidate Gene Approach to ANCA-Associated Vasculitis Reveals Links to the C3 and CTLA-4 Genes but not to the IL1-Ra And Fcγ-RIIa Genes.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

129 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Candidate Gene Approach to ANCA-Associated Vasculitis Reveals Links to the C3 and CTLA-4 Genes but not to the IL1-Ra And Fcγ-RIIa Genes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap