A carbohydrate binding module as a diversity-carrying scaffold

Lavinia Cicortas Gunnarsson, Eva Nordberg Karlsson, Ann-Sofie Albrekt, M Andersson, Olle Holst, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

55 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A carbohydrate binding module as a diversity-carrying scaffold”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar