A case of bilateral duplication of the patella

Gunnar Hägglund, Holger Pettersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Sammanfattning

A boy with bilateral duplication of his patellae was radiographically examined between 8 and 11 years of age. the duplication was probably caused by a disrupted fusion of two ossification centra.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)725-727
Antal sidor3
TidskriftActa Orthopaedica
Volym60
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 1989 jan. 1

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A case of bilateral duplication of the patella”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här