A Case Study on the Influence of Multiple Users on the Effective Channel in a Massive MIMO System

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

87 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Case Study on the Influence of Multiple Users on the Effective Channel in a Massive MIMO System”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap