A catalog of genetic loci associated with kidney function from analyses of a million individuals

Lifelines Cohort Study, Cristian Pattaro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

213 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A catalog of genetic loci associated with kidney function from analyses of a million individuals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap