A characterization of $(-1,-1)$-Freudenthal-Kantor triple systems

Noriaki Kamiya, Daniel Mondoc, Susumu Okubo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A characterization of $(-1,-1)$-Freudenthal-Kantor triple systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik