A close look at the EU–Turkey deal: The language of border externalisation

Anna Casaglia, Agnese Pacciardi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A close look at the EU–Turkey deal: The language of border externalisation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap