A closure study of sub-micrometer aerosol particle hygroscopic behaviour

Erik Swietlicki, Jingchuan Zhou, Olle H. Berg, Bengt G. Martinsson, Göran Frank, Sven Inge Cederfelt, Ulrike Dusek, Axel Berner, Wolfram Birmili, Alfred Wiedensohler, Brett Yuskiewicz, Keith N. Bower

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

140 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A closure study of sub-micrometer aerosol particle hygroscopic behaviour”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap