A cohort study of sex differences and prognostic biomarkers in colorectal cancer

Sakarias Wangefjord

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

237 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A cohort study of sex differences and prognostic biomarkers in colorectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap