A comparative analysis of human and mouse islet G-protein coupled receptor expression

Stefan Amisten, Patricio Atanes, Ross Hawkes, Inmaculada Ruz-Maldonado, Bo Liu, Fariborz Parandeh, Min Zhao, Guo Cai Huang, S Albert Salehi, Shanta J. Persaud

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat