A comparison of MyPKFiT and WAPPS-Hemo as dosing tools for optimizing prophylaxis in patients with severe haemophilia A treated with Octocog alfa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat