A constitutive model for glassy polymers based on a chain orientation distribution function

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Sammanfattning

In this contribution a constitutive model for glassy polymers is developed. To incorporate the distribution of the polymer chains, a homogenization procedure involving a chain orientation distribution function is employed. During loading the polymer chains orient in a certain manner, leading to an evolution of the macroscopic anisotropic properties. This phenomenon is modeled by use of evolution equations for the polymer chains at the microscopic level.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationInternational Symposiym on Plasticity
RedaktörerAkhtar Khan
FörlagNeat Plasticity
Antal sidor3
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Maskinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A constitutive model for glassy polymers based on a chain orientation distribution function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här