A Continental-Scale Validation of Ecosystem Service Models

Simon Willcock, Danny A.P. Hooftman, Stefano Balbi, Ryan Blanchard, Terence P. Dawson, Patrick J. O’Farrell, Thomas Hickler, Malcolm D. Hudson, Mats Lindeskog, Javier Martinez-Lopez, Mark Mulligan, Belinda Reyers, Charlie Shackleton, Nadia Sitas, Ferdinando Villa, Sophie M. Watts, Felix Eigenbrod, James M. Bullock

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Continental-Scale Validation of Ecosystem Service Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar