A Conversation with Zeng Jinyan

Elisa Nesossi, Jinyan Zeng

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftThe China Story
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Citera det här