A cryptic non-GPI-anchored cytosolic isoform of CD59 controls insulin exocytosis in pancreatic β-cells by interaction with SNARE proteins

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A cryptic non-GPI-anchored cytosolic isoform of CD59 controls insulin exocytosis in pancreatic β-cells by interaction with SNARE proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar