A cryptic non-GPI-anchored cytosolic isoform of CD59 controls insulin exocytosis in pancreatic β-cells by interaction with SNARE proteins

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat