A Decision Analysis Evaluating Screening for Kidney Cancer Using Focused Renal Ultrasound

Sabrina H. Rossi, Tobias Klatte, Juliet A. Usher-Smith, Kate Fife, Sarah J. Welsh, Saeed Dabestani, Axel Bex, David Nicol, Paul Nathan, Grant D. Stewart, Edward C.F. Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Screening 60-yr-old men for renal cancer using ultrasound may be cost effective, and further research into this topic is of value to society. The prevalence of renal cancer by age/sex and the stage shift associated with screening are key research priorities.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)407-419
TidskriftEuropean Urology Focus
Volym7
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2019
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A Decision Analysis Evaluating Screening for Kidney Cancer Using Focused Renal Ultrasound”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här