A Digital Twin Based Industrial Automation and Control System Security Architecture

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

70 Citeringar (SciVal)
566 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Digital Twin Based Industrial Automation and Control System Security Architecture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap