A DNA marker for the duplicated cytosolic PGI genes in sheep's fescue (Festuca ovina L.)

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A DNA marker for the duplicated cytosolic PGI genes in sheep's fescue (Festuca ovina L.)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology