A DNA Methylation Map of Human Atherosclerosis.

Silvio Zaina, Holger Heyn, F Javier Carmona, Nuray Varol, Sergi Sayols, Enric Condom, José Ramírez-Ruz, Antonio Gomez, Isabel Goncalves, Sebastian Moran, Manel Esteller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

162 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

-Epigenetic alterations may contribute to the development of atherosclerosis. In particular, DNA methylation, a reversible and highly regulated DNA modification, could influence disease onset and progression since it functions as an effector for environmental influences, including diet and lifestyle, both of which are risk factors for cardiovascular diseases.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)692-700
TidskriftCirculation: Cardiovascular Genetics
Volym7
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A DNA Methylation Map of Human Atherosclerosis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här