A double instrumental variable method for geophysical product error estimation

Jianzhi Dong, Wade T. Crow, Zheng Duan, Lingna Wei, Yang Lu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A double instrumental variable method for geophysical product error estimation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap