A European survey of atmospheric heavy metal deposition in 2000-2001

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The background, administration and current status of the monitoring programme "European Survey of Atmospheric Heavy Metal Deposition" is described. All European states are invited to join the survey 2000-2001. The co-ordination and responsibility for the survey will gradually be transferred from the Nordic Council of Ministers to the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (ICP Vegetation).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)23-25
TidskriftEnvironmental Pollution
Volym120
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A European survey of atmospheric heavy metal deposition in 2000-2001”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här