A FISH-based method for assessment of HER-2 amplification status in breast cancer circulating tumor cells following CellSearch isolation

Henrik Frithiof, Kristina Aaltonen, Lisa Rydén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A FISH-based method for assessment of HER-2 amplification status in breast cancer circulating tumor cells following CellSearch isolation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap