A FISH-based method for assessment of HER-2 amplification status in breast cancer circulating tumor cells following CellSearch isolation

Henrik Frithiof, Kristina Aaltonen, Lisa Rydén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
Filter
Aktiva

Sökresultat