A fossil winonaite-like meteorite in Ordovician limestone: A piece of the impactor that broke up the L-chondrite parent body?

Birger Schmitz, Gary R. Huss, Matthias Meier, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Ross Church, Anders Cronholm, Melvyn B Davies, Philipp R. Heck, Anders Johansen, Klaus Keil, Per Kristiansson, Greg Ravizza, Mario Tassinari, Fredrik Terfelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A fossil winonaite-like meteorite in Ordovician limestone: A piece of the impactor that broke up the L-chondrite parent body?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar